fbpx

สรุปว่า ใบ ตม. เขายังไม่ยกเลิกนะยูว

แค่ว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เขาจะเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ ให้ใช้ง่ายขึ้น

จากเดิม ก็จะเป็น 2 แผ่นใหญ่ใช่มั้ย เป็นใบขาเข้าใบนึง ใบขาออกใบนึง

ทีนี้แบบใหม่ที่จะออกมาเนี่ย นางจะมาเป็นแผ่นเดียว จะมีด้านหน้า กับด้านหลัง

อันตัวเราคนไทยเนี่ย กรอกในส่วนของด้านหน้าเท่านั้น ส่วนด้านหลังเขาให้ชาวต่างชาติกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ซึ่ง ข้อมูลด้านหน้า ก็จะเป็น 2 ส่วน คือ ใบขาเข้ากับใบขาออก

เวลาเราออกนอกประเทศ ตม.เขาก็จะฉีกส่วนใบขาออกไป และเหลือให้เราเก็บไว้เป็นใบขาเข้า

ทีนี้เราก็ต้องเก็บใบขาเข้าเอาไว้ใช้ ตอนเรากลับเข้าประเทศไทย

อัพเดทข่าวใหม่ละนะ เขายังไม่ยกเลิกนะ เขาแค่เปลี่ยนแบบฟอร์ม

ถ้ามีอะไรอัพเดทเดี๋ยวจะมาอัพเดทใหม่เรื่อยเรื่อยจ้า